fbpx

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ SENSEVR - AUTORA PLATFORMY QUPTO - ROZWIĄZANIA 3D DLA NIERUCHOMOŚCI

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest SenseVR Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, NIP: 5213842665 REGON: 381545655.
 2. Konkurs będzie przeprowadzany raz w okresie 27.01.2021 – 28.02.2021. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania konkursu w jego trakcie bez podania powodu.
 3. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego na stronie: www.sensevr.pl/zobacz-swoj-dom-w-quptos.
 4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a)     zapoznanie i zaakceptowanie regulaminu Konkursu, znajdującego się na stronie: www.sensevr.pl/konkurs-quptos;
  b)     przesłanie zgłoszenia konkursowego za pomocą formularza znajdującego się na stronie: www.sensevr.pl/zobacz-swoj-dom-w-quptos;
  c)     wypełnienie wszystkich wymaganych pól w formularzu zgłoszeniowym;
  d)     zaakceptowanie polityki prywatności;
  e)     obserwowanie przez uczestnika Konkursu strony SenseVR na Facebooku: https://www.facebook.com/SenseVRPoland.

§ 3

ZASADY KONKURSU

 1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie kreatywnej odpowiedzi na pytanie „Jaki dla Ciebie będzie Twój nowy Dom i co będzie w nim wyjątkowego?”
 2. Dopuszczalne formy odpowiedzi:
  a)            pisemna (do 500 znaków);
  b)           wideo (do 60 sekund nagrania; max. 128 MB);
  c)            graficzna (max. 128 MB).
 3. Oceny zgłoszeń dokonywać będzie Jury Konkursu w składzie:
  a)            Jan Szczepanik-Dzikowski – prezes Zarządu SenseVR Sp. z o.o.
  b)           Kamil Woś – członek Zarządu SenseVR Sp. z o.o.
  c)            Adam Szczepanik-Dzikowski – członek Zarządu SenseVR Sp. z o.o.
 4. Ocena zgłoszeń będzie miała charakter subiektywny i będzie na nią miały wpływ indywidualne odczucia członków Jury.
 5. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie.

§ 4

NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie jest umieszczenie w aplikacji mobilnej QuptoS indywidualnego projektu 3D domu lub mieszkania należącego do uczestnika konkursu na okres 60 dni.
 2. W konkursie wygrywają 3 osoby. Każdej z wygranych osób przysługuje taka sama nagroda.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników Konkursu, którzy otrzymają nagrodę.
 4. Po zakończeniu Konkursu, wszystkie osoby uznane przez Jury Konkursu za zwycięzców, zostaną o tym poinformowane poprzez formę kontaktu, którą podali w formularzu zgłoszeniowym.
 5. Każda z osób, której projekt zostanie umieszczony w aplikacji QuptoS, wyraża zgodę na jego użycie oraz umieszczenie w publicznej aplikacji. Będzie mogła go wykorzystywać dowolnie, zgodnie z przeznaczeniem aplikacji i platformy Qupto.
 6. Po ogłoszeniu wyników Konkursu oraz poinformowaniu o nich uczestników, każda z osób, która otrzymała Nagrodę, ma 14 dni na przesłanie do Organizatora projektu domu lub mieszkania, który chce umieścić w aplikacji QuptoS. Po otrzymaniu projektu od zwycięzcy Konkursu, Organizator ma 30 dni na umieszczenie projektu w aplikacji QuptoS. Czas obecności projektu domu lub mieszkania w aplikacji liczony jest od momentu dodania. Po dodaniu projektu domu lub mieszkania do aplikacji QuptoS, nie ma możliwości wprowadzania zmian. Na wyraźną prośbę zwycięzcy, projekt może być usunięty z aplikacji przed upływem 60 dni, bez możliwości ponownego jego dodania. 

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego (w celu ustalenia szczegółów dotyczących Nagrody).
 2. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją przetwarzania swoich danych osobowych.
 3. Podane dane będą przetwarzane w celu:
  a)   przeprowadzenia Konkursu;
  b)   kontaktu związanego z nagrodami;
  c)   informowaniem o nowościach platformy Qupto przez SenseVR Sp. z o.o.;
  d)   kontaktu celem uzyskania informacji o odczuciach dotyczących aplikacji i konkursu.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany powyższego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.sensevr.pl/konkurs-quptos.